fbpx
 

Veelgestelde vragen

Bedient Camprotection enkel West-Vlaanderen?

Neen, wij zijn actief in heel Vlaanderen en hebben zelfs klanten in Wallonië.
Camprotection staat dus eigenlijk overal in België paraat.

Welke zekerheid biedt het mij te kiezen voor een onderneming erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken?

Een onderneming krijgt deze erkenning pas wanneer die voldoet aan bepaalde eisen:

1. De beroepsbekwaamheid van zaakvoerder(s) en personeel wordt bewezen aan de hand van de nodige diploma’s (installatie & onderhoud van alarmsystemen, conceptie van alarmsystemen, leidinggevend)
2. Het leidinggevend en uitvoerend personeel beschikken over een blanco strafregister.
3. Het bedrijf bewijst zijn technische vereisten (permanentie, infrastructuur en materialen) aan de hand van een keuringsverslag van een erkende keuringsinstelling.

Wanneer een bedrijf aan alle eisen voldoet, krijgt het een erkenningsnummer bestaande uit 8 cijfers. Elke medewerker krijgt zijn eigen identificatiekaart met pasfoto en vermelding van zijn kwalificaties. Deze kaart wordt zichtbaar gedragen.

Waarvoor staat het INCERT label?

Ja, INCERT staat voor INtrusion CERTification.

Het is een kwaliteitsmerk voor producten en diensten met betrekking tot elektronische beveiliging tegen inbraak.
Het INCERT-label wordt slechts toegekend aan installateurs die een bewijs van goed vakmanschap kunnen voorleggen en ondernemingen die kwaliteitsproducten gebruiken en beveiligingsinstallaties installeren die beantwoorden aan strenge eisen.

Kan ik mijn alarmsysteem of camerabeveiliging fiscaal aftrekken?

In 2015 kwam hier een nieuwe wetgeving rond.
Alle zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen kunnen hun investeringen voor inbraakpreventie fiscaal aftrekken.
Meer informatie kunt u hier terugvinden.

Waar en hoe moet ik mijn alarminstallatie en camerabewaking aangeven?

Het aangeven van uw alarminstallatie is verplicht.
Dat doet u in het ‘meldpunt alarmsystemen’ op www.police-on-web.be. Wanneer uw alarmsysteem aangesloten is bij een alarmcentrale doen zij deze aangifte in uw plaats.
Uw camerabewaking geeft u aan via www.aangiftecamera.be.
Een stappenplan vindt u hier.

Is een jaarlijks onderhoud verplicht?

Ja, een beveiligingsinstallatie wordt blootgesteld aan allerlei omgevingsfactoren (zoals bijvoorbeeld vuil en vocht).

De installatie bevat ook back-upbatterijen die ervoor zorgen dat het systeem blijft werken bij een stroompanne. Deze batterijen staan constant onder spanning, wat ervoor zorgt dat ze na verloop van tijd hun opslagcapaciteit verliezen. Tijdens het jaarlijks onderhoud worden de batterijen en alle onderdelen van uw systeem nauwkeurig nagezien en gereinigd om storingen of valse alarmen te vermijden. Van uw erkende installateur ontvangt u bij het onderhoud steeds een bewijs van onderhoud, dat kan opgevraagd worden door uw verzekeringsmaatschappij indien er zich problemen zouden voordoen.